pivo-text-na-str.

Pivo – predchodca chleba?

Pivo tu bolo skôr ako víno a dokonca sa hovorí, že pivo predchádzalo pečeniu chleba. Z roku 2000 p. n. l. sa zachoval presný opis postupu varenia piva vo faraónových pivovaroch. Najcennejšie pivá dnes varia trapistickí mnísi a malé rodinné pivovary. Zo 170 trapistických kláštorov po celom svete, sa trapistické pivo varí len v siedmich z nich. Svojou výrobou, tradíciou a unikátnosťou zodpovedajú najvyššej kvalite. Vyrábajú sa z prvotriednych a tradičných surovín, poctivou cestou bez urýchľovania.  Každé trapistické pivo musí podliehať prísnym kontrolám – musia ho uvariť trapistickí mnísi, alebo aspoň pod ich kontrolou, musí byť uvarené v ich opátstve, pivovar musí byť závislý na kláštore, firemná kultúra sa riadi prísnymi pravidlami rádu a väčší podiel zo zisku je odovzdaný na dobročinné účely. A ktoré pivo je aktuálne najlepšie na svete? Koľko percent obsahu alkoholu má najsilnejšie kláštorné pivo? Aký je rozdiel vo výrobe medzi obrovskými pivovarmi a malými rodinnými pivovarmi? Existuje aj na Slovensku rodinný pivovar s kvalitnou produkciou? Na tieto aj na všetky ďalšie otázky sme pripravení odpovedať na Vašej ochutnávke piva. Počas ochutnávky sa o Vás s radosťou postará ochotný a komunikatívny personál.

Ochutnávku zabezpečujeme na kľúč, všetko potrebné od prezentačného stolíka až po poháre si prinesieme, nemusíte sa o nič starať.  Počas ochutnávky sa o hostí stará profesionálne vyškolený personál, ktorý ochotne diskutuje s účastníkmi. Ochutnávku je možné robiť spôsobom prezentácie od stolíka, kedy sa účastníci pristavujú osobne pri prezentačnom stolíku a  voľnou formou diskutujú s našim odborníkom, alebo formou riadenej degustácie. Dĺžka trvania ochutnávky závisí od Vašich predstáv, s radosťou sa prispôsobíme.